Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Wat gaat het kosten?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Bedrag in euro's