Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Indicatoren

Indicatoren

Indicatoren

Definitie

Wijze van meten

Norm

2024

2025

2026

2027

Totaal aantal misdrijven

Aantal aangiften van het totaal van misdrijven

Overzicht uit het politieregistratiesysteem

Misdrijven in 2022: 380

<350

<340

<330

>320

Rapportcijfer veiligheid

Rapportcijfer over hoe de inwoner veiligheid ziet dan wel ervaart in de gemeente Woudenberg

Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar

Rapportcijfer in 2021 – 7,7

8


Ntb

Ntb