Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

E. Bedrijfsvoering

Doel van de paragraaf bedrijfsvoering

Vanuit de BBV is de paragraaf bedrijfsvoering een verplichte paragraaf. De BBV schrijft voor dat meer kosten rechtstreeks naar taakvelden op de vijf programma’s in de begroting wordt geschreven. Deze paragraaf biedt de gelegenheid om alsnog een totaalbeeld te geven met als uitgangspunt de visie op bedrijfsvoering.


In de onderliggende pagina's wordt per onderdeel de paragraaf verder toegelicht (zie menu rechterzijde).