Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Verbonden partijen

Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners

Verbonden partijen: Veiligheidsregio Utrecht.

Relevante samenwerkingspartners: inwoners, ondernemers, politie, Openbaar Ministerie, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, Veiligheidshuis Amersfoort, Coöperatie De kleine Schans, Omnia Wonen, maatschappelijke instanties, Bureau Halt, Buurtbemiddeling, Jeugdpunt, etc.