Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Bijlagen

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Bijlage 1. a. Memo voorstel dashboard financiele gezondheid.pdf 206,3 KB Download
Bijlage 1. b. Dashboard financiële gezondheid.pdf 797,5 KB Download
Bijlage 1. c. Memo Uitkomsten Herverdeling Gemeentefonds Gemeente Woudenberg.pdf 185,9 KB Download
Bijlage 1. d. Presentatie Herverdeling Meicirculaire 2022 Gemeente Woudenberg augustus 2023.pdf 1,3 MB Download
Bijlage 2. Memo reserve dorpsvoorzieningen.pdf 205,5 KB Download
Bijlage 3. Memo personeel begroting 2024.pdf 222,9 KB Download
Bijlage 4. Memo scenario's differentiatie rioolheffing 2024.pdf 135,4 KB Download
20231025 PvdA-GL Amendement Begroting 2024-2027 Onderzoek toekomst sporten Woudenberg_V3.pdf 20,7 KB Download