Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Privacy

U heeft er recht op dat de gemeente Woudenberg zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.


Download het privacybeleid