Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Recapitulatie

Recapitulatie voorstellen college

In het onderstaande overzicht zijn de voorstellen van het college met betrekking tot de stijging van de lokale heffingen weergegeven:


Lokale heffingen

2024

Tarief OZB woningen

+3,1%

Tarief OZB niet-woningen

+3,1%

Tarief afvalstoffenheffing (huishouden)

+0%

Tarief rioolheffing

+0%

Tarief toeristenbelasting (per overnachting)

+3,1%

Tarief hondenbelasting (per hond)

+3,1%