Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Leges

Leges

Uitgangspunt voor de leges is een 100% kostendekking. Jaarlijks brengt het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een jaarboek uit over de overheidsfinanciën. In dit jaarboek zijn onder andere de tarieven in beeld gebracht van alle gemeenten betreffende de omgevingsvergunning. In de tabel zijn de tarieven inzichtelijk gemaakt.

Omgevingsvergunning

Nederland

Woudenberg

Bedrag voor dakkapel (€ 11.900)

€ 445

€ 569

Bedrag voor uitbouw woning (€ 53.300)

€ 1.749

€ 1.720

Bedrag voor nieuwbouw woning (€ 166.000)

€ 4.360

€ 4.665