Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 is besloten de OZB-tarieven de komende jaren jaarlijks te corrigeren met niet meer dan de inflatiecorrectie. In afwijking hierop heeft de raad van december 2021 met het oog op het 2e herstelplan, bepaald dat de OZB jaarlijks met 1% bovenop de inflatie stijgt tot en met het jaar 2025. Nu er ruimte is in de begroting om keuzes te maken, stelt het college voor de standaard verhoging van de OZB, die met de bezuinigingen is ingevoerd, terug te draaien. De 1% verhoging die elk jaar opnieuw zou worden ingezet is stopgezet.

Voor 2024 is de huidige inflatie verwachting op basis van de raming van het Centraal Planbureau maart 2023 (inflatie, nationale consumentenprijsindex cpi 2024) 3,1%. Hiermee komt de verhoging van het OZB-tarief uit op een percentage van in totaal 3,1% in 2024.

OZB

2024

OZB woningen

3,1%

OZB niet-woningen

3,1%