Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Hondenbelasting

Hondenbelasting

In de begroting 2020-2023 is besloten dat het tarief voor hondenbelasting jaarlijks te laten stijgen met het inflatiepercentage. Voor 2024 wordt uitgegaan van een verhoging van 3,1% (tarief afgerond op € 80,00 per hond)

Jaarlijks zal bij de nieuwe begroting de stijging opnieuw worden bepaald aan de hand van het dan geldende inflatiecijfer.

Hondenbelasting

2023

2024

Basistarief

 € 77,26

€ 80

Kennel

 € 386,30

€ 400