Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Opleggen belastingaanslagen

Opleggen belastingaanslagen

In 2024 worden de belastingaanslagen (samen met de beschikkingen, WOZ tijdvak 2024) eind februari verzonden. De belastingaanslag dient in maximaal vier termijnen uiterlijk voor 1 juli betaald te zijn. Er kan gekozen worden voor automatische incasso, het belastingbedrag wordt dan in tien maanden geïnd.

In 2024 worden de belastingaanslagen nog via gemeente Veenendaal opgelegd. Vanaf 2025 zullen de belastingaanslagen via de belastingsamenwerking GBLT worden opgelegd.