Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting

In de begroting 2024-2027 wordt uitgegaan van een verhoging van 3,1% voor 2024.

Jaarlijks zal bij de nieuwe begroting de stijging opnieuw worden bepaald a.d.h.v. het dan geldende inflatiecijfer.

Toeristenbelasting

2023

2024

Per overnachting

 € 1,60

€ 1,65