Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtscheldingsbeleid

Voor inwoners van Woudenberg met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en hondenbelasting.