Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten

De raad heeft eind 2012 ingestemd met de handhaving van kwaliteitsbeeld A op de begraafplaats zoals vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2011. De raad heeft toen tevens besloten de grafrechten geleidelijk te verhogen met 3% (in 2013 en 2014), 4% (in 2015) en 5% (in de jaren 2016-2023). Voor 2024 wordt voorgesteld de grafrechten en overige tarieven te laten stijgen met 3,1 % (het inflatiepercentage).

Lijkbezorgingsrechten

2023

2024

Grafrechten (verlenen grafrecht)

3,1%

3,1%

Overige (begraven/grafdekking/etc)

3,1%

3,1%