Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Coöperatie de Kleine Schans

Coöperatie de Kleine Schans (CDKS)

Naam:

Coöperatie de Kleine Schans

Bestuurlijke vertegenwoordiging

M. van de Graaf

Programma

1 Samenleving

Gevestigd in

Woudenberg

Deelnemende partijen

Gemeente Woudenberg, MEE, Youké, Seniorenbelangen, Lely zorggroep, IQ coaches, wijkfysio, PCOB 50plus, Stg welzijn ouderen SWO, Platform kerken, Stg Jeugdpunt, inwonersraad, A.n.j.a. assisteert, Moriahoeve, Humanitas Eemland, Bibliotheek Woudenberg, Platform van paramedici, beweging 3.0, IDH Schuldhulp, buurtgezinnen, buurtbemiddeling/welzin, vertegenwoordiging huisartsen, Adventure Freedom, Geeresteingroep, Humanitas DMH

Doelstelling van de gemeenschappelijke regeling

 Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg.

Wat is het belang voor Woudenberg van deelname aan deze gemeenschappelijke regeling.

-      Wat doen ze voor ons

-      Hoe doen ze dat

-      Wat is onze invloed

-      Worden er extra taken uitgevoerd en zo ja waarom.

De coöperatie vormt de kern binnen de uitvoering van het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein. De coöperatie vormt de toegang voor alle inwoners met ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. Daarnaast is de coöperatie samen met (lokale) partners aanjager van de transformatie. De coöperatie voert daartoe een viertal wetten uit:

a. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

b. Wet op jeugdzorg

c. Participatiewet

d. Leerplichtwet


Ontwikkelingen/koers.

Zowel van de GR zelf maar ook wat wij verwachten van deze GR

De gemeente Woudenberg is en blijft eindverantwoordelijk voor de juiste en rechtmatige uitvoering van de Participatiewet, Wmo 2015, Jeugdwet en de Leerplichtwet. De bestuurlijke en politieke (systeem) verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de voornoemde wetten blijft berusten bij de gemeente.

Overige relevante gegevens

Op 28 juni 2023 is er een nieuw CAO akkoord bereikt voor ‘Sociaal Werk’.

De voornaamste wijzigingen zijn als volgt:

• 7% salarisverhoging vanaf 1-7-2023

• 4% salarisverhoging vanaf 1-1-2024

• 4% salarisverhoging vanaf 1-7-2024


In totaal wordt er een CAO verhoging van 15% doorgevoerd in een looptijd van een jaar. Aangezien de salarissen de grootste kostenpost is voor de coöperatie heeft dit aardige gevolgen voor de aankomende begroting.

Bedragen in euro's