Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

AVU

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Naam:

A.V.U. Afvalverwijdering Utrecht

Bestuurlijke vertegenwoordiging

D.J. Boeve - de Kruif

Programma

2 Leefomgeving

Gevestigd in

Utrecht

Deelnemende partijen

De Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Driebergen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. De deelnemers zijn onderverdeeld in 3 regio’s. Woudenberg is ingedeeld in regio 2 Amersfoort.

Doelstelling van de gemeenschappelijke regeling

 Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.

Wat is het belang voor Woudenberg van deelname aan deze gemeenschappelijke regeling.

-      Wat doen ze voor ons

-      Hoe doen ze dat

-      Wat is onze invloed

-      Worden er extra taken uitgevoerd en zo ja waarom.

Het zorg dragen voor een goede, reguliere en milieu verantwoordelijke verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.

Dit doen zij door het ingezamelde afval te transporteren naar verwerkingsbedrijven.

Via aanbesteding worden deze verwerkingsbedrijven geselecteerd.


Ontwikkelingen/koers.

Zowel van de GR zelf maar ook wat wij verwachten van deze GR


Risico’s op en invloed in extra bijdrage aan de GR

De lasten en baten worden volledig doorberekend aan de deelnemers. Door het ontbreken van een algemene reserve heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Er zijn wel een aantal bestemmingsreserves. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen.

Overige relevante gegevens


Bedragen in euro's

Wat is onze begrootte bijdrage

(bedragen in euro's)

2023

2024

2025

2026

2027

Bijdrage bedrag

267.739

330.016

330.016

330.016

330.316