Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Verbonden partijen

Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners / Deelnemingen / Aandeelhouder

Relevante samenwerkingspartners: Gemeente Veenendaal (ICT en vanaf 2021 belastingen), Gemeenten Barneveld en Amersfoort (sociaal domein), het Veiligheidshuis Utrecht, bestuurlijke samenwerking regio Amersfoort.

Gemeenschappelijke regelingen

Deelnemingen

Stichtingen/Coöperaties

Bestuursconvenant

·Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

·GGD regio Utrecht (GGDrU)

·Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

·Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

·Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)

·N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

·Vitens N.V.

·Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN)

·N.V. ROVA

·Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief

·Coöperatie de Kleine Schans

·Bureau Regio Amersfoort