Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Indicatoren


Indicatoren

Definitie

Norm

2024

2025

2026

2027

Percentage burgerparticipatie monitor ‘Waar staat je gemeente’.


Bevragen deelnemers in kwalitatief klantevredenheidsonderzoek.


Audit digitale toegankelijkheid.

Burgerparticipatie-imago: de waarde die inwoners (willekeurige steekproef) de gemeente toekent op het stimuleren van de Woudenbergse samenleving om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en betrekt bij zowel het opstellen als het uitvoeren van beleid.

In welke mate voldoen de gemeentelijke websites aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

Voldoende = 36%
Volgt uit participatiebeleid 2020.
0-meting in 2020: niveau D

Effectmeting in 2021: niveau B

Effectmeting in 2023: niveau B

Monitoring Q4Niveau B

50% (2022)Niveau B

Monitoring Q4Niveau B

50% (2023)Niveau B

Rapportcijfer dienstverlening.

Het overall rapportcijfer dat inwoners, ondernemers en organisaties (willekeurige steekproef) de gemeente geven op het aspect dienstverlening.

Uitvragen bij uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek.

Eerste telling in juni 2016: 7,7 (kanalen balie, telefoon, digitaal).

Effectmeting in KTO 2020: 8.

Effectmeting in KTO 2022: 7

7

7

7

7

Uitkomst ENSIA-selfassessment m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PUN.

De mate waarin de gemeente voldoet aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties.

De gemeente voldoet aan de normen zoals gesteld binnen het ENSIA model m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PUN. Voldoet = +

+

+

+

+

Uitkomst medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Het 2-jaarlijks MTO bevat een vraag naar de algehele tevredenheid van de medewerker. De streefwaarde is het gemiddelde van alle respondenten op die vraag.

Uitkomst voorgaande MTO bv 2019

Uitkomst MTO 2022/2023 volgt.

Voldoende (en groei tov vorige mto)

nvt

Voldoen-de (en groei tov vorige mto)

nvt

Kort cyclische metingen.

Metingen die in een kort tijdsbestek worden uitgezet in de vorm van een poll, een enquête of interview om snel en gericht zicht te krijgen op behoefte, ervaringen of meningen.

Meting uitgevoerd = +


+

+

+

+

Meetlijst team-ontwikkeling.

Aanvullen obv meetlijst.

In 2022 is Woudenberg zichtbaar in beweging en ontwikkeling op het terrein van verschillende dimensies zoals kwaliteit van werk, verdeling van werkzaamheden, regeltaken, besluitvorming , talentgebruik etc.


In 2023 is een nieuw organisatie model ingevoerd waarbij deze meetlijst geen onderdeel meer van uitmaakt.

Verzuimcijfer

Norm conform personeelsmonitor A&O fonds 2021 voor gemeentes: < 20.000 is 3,8 %

Binnen de landelijke norm blijven = +

+

+

+

+

Accountantsverklaring

Jaarlijkse verklaring van de externe accountant over de mate waarin de gemeentelijke financiële administratie getrouw is.

Een goedkeurende (+) verklaring van de accountant. Uitkomst over 2022: goedkeurende verklaring.

+

+

+

+