Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Maatschappelijk effect 3

Maatschappelijk effect 3 – De wensen en behoeften van inwoners staan centraal in onze dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De gemeente streeft naar een persoonlijke dienstverlening waarin inwoners, ondernemers en organisaties centraal staan, ook in onze digitale dienstverlening. Dat betekent dat we ons verplaatsen in onze inwoners. Wij werken klantgericht. Door ook zaakgericht te werken en de juiste vragen te stellen, achterhalen we wat de werkelijke wens of behoefte is. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen kiezen hoe zij ons benaderen. Dat mag op een manier die bij hen past, digitaal of persoonlijk. De gemeente biedt via al haar kanalen klantgerichte dienstverlening aan. Door meer digitaal mogelijk te maken en de digitale dienstverlening te verbeteren en uit te breiden, is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht.


Wat gaan we er voor doen?

In 2024 wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit om inzicht te krijgen in hoe tevreden de inwoners zijn over de dienstverlening van de gemeente. Met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek worden verbeteringen ter hand genomen in de gemeentelijke organisatie. We analyseren veelvoorkomende vragen met de vakspecialisten en stellen samen een FAQ op. De inwoner krijgt zo een eenduidig antwoord ongeacht het contactkanaal waarvoor gekozen is.

De gemeente zal de komende jaren steeds kritisch moeten kijken naar wat we moeten, wat we willen en wat we kunnen. Digitale dienstverlening is een ruim begrip en de financiële middelen zijn niet onbeperkt. De insteek is om de komende jaren quick wins mee te pakken, mee te liften op landelijke ontwikkelingen en verstandig om te gaan met de aanschaf van systemen.

De invoering van de omgevingswet lijkt per 1 januari 2024 door te gaan. De systemen en werkprocessen zijn hiervoor ingericht en worden de komende jaren verder doorontwikkeld. Doorontwikkelen betekent soms ook kiezen voor een praktische oplossing. We schaffen geen systemen aan wanneer dit maar voor een heel klein aantal inwoners van toepassing is. In deze gevallen past een persoonlijke benadering en oplossing beter.