Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Startersleningen

Startersleningen

In de loop der jaren is er, door de gemeente, voor € 550.000 bij het SVN gestort voor startersleningen. Meerdere starters binnen Woudenberg hebben hier gebruik van gemaakt. Dit heeft erin geresulteerd dat begin 2023 het huidige saldo voor de startersleningen in SVn niet meer toereikend was (<€ 35.000) om nieuwe startersleningen te verstrekken. De raad heeft daarop begin 2023 € 350.000 extra beschikbaar gesteld. In totaal komt het beschikbare bedrag hiermee op € 900.000. Per lening is er een maximaal bedrag van € 35.000 beschikbaar. Op moment van schrijven zijn er in 2023 4 nieuwe leningen verstrekt (totaal € 140.000) en zijn er 5 in aanvraag met een totaal van € 170.000. Worden deze 5 ook toegekend dan is er nog € 79.700 beschikbaar bij SVN voor het verstrekken van startersleningen.

Vanuit betaalde rente wordt er een beheersvergoeding betaald aan SVN. Het restant wordt kan ingezet worden voor nieuwe leningen.