Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Risicomanagement

Risicomanagement

De gemeente Woudenberg moet actief risicomanagement toepassen om de financiële stabiliteit te waarborgen. We moeten regelmatig het risicomanagementproces evalueren en aanpassen op basis van nieuwe inzichten en ervaringen, aangezien risico's in de tijd kunnen veranderen. Flexibiliteit en aanpassing zijn van cruciaal belang voor onze begroting.

Het periodiek monitoren, rapporteren en evalueren van ons risicomanagementplan stelt ons in staat om risico's te beperken, te vermijden of te accepteren. Dit proces identificeert, analyseert en beheert risico's, met een nadruk op proactief handelen boven reactief optreden. Het vereist dat we inzicht hebben in risico's en zorgvuldig afwegen wat beheersbaar is. Soms kan bewuste risico-acceptatie de optimale strategie zijn.

We zullen geïdentificeerde risico's integreren in een formele risicobeheer- en controlestructuur, inclusief frauderisicoanalyse. Ons doel is om dit systeem voortdurend te ontwikkelen en optimaliseren met gerichte maatregelen om de genoemde risico's effectief aan te pakken. Voortdurende monitoring en beoordeling van risico's en maatregelen zijn van vitaal belang voor onze begroting. Risicorapportage zal belanghebbenden op de hoogte houden van de risicostatus en eventuele veranderingen, inclusief de periodieke evaluatie van het risicomanagementplan.

Zowel risicomanagement als frauderisicoanalyse worden opgenomen in het halfjaarlijkse verbijzonderde interne controle rapportage en bij de jaarstukken van de gemeente Woudenberg. Dit zorgt ervoor dat we de voortgang en effectiviteit van onze risicobeheersing en fraudepreventie nauwlettend volgen en dat deze gegevens beschikbaar zijn voor interne evaluaties en externe verantwoording. Het stelt ons in staat om proactief te handelen en onze financiële integriteit te waarborgen.