Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Wet Open Overheid (Woo)

Wet Open Overheid (Woo)

Vanaf 2022 heeft de gemeente via de algemene uitkering structureel en incidenteel geld ontvangen voor de invoering van de Wet Open Overheid (Woo). De Wet Open Overheid (Woo) is de opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Het grootste verschil met de huidige Wob is dat de Woo-overheidsorganen en colleges die onder reikwijdte van deze wet vallen verplicht zijn om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Per 1 mei is vanuit de algemene uitkering ontvangen gelden een WOO-medewerker in vaste dienst gekomen. Medio augustus 2023 wordt er gewerkt aan de implementatie van de Woo m.b.t. de actieve en passieve openbaarmaking.