Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Budget inhuur

Budget inhuur

Het college stelt voor om een post voor externe inhuur van € 300.000 op te nemen in de begroting voor het jaar 2024. In 2022 is € 1,12 miljoen aan inhuurkosten geboekt, de voorspelling voor 2023 die gedaan is bij de Voorjaarsrapportage kwam op € 630.000, indien zich geen grote veranderingen voor zouden doen (of nieuwe hogere langdurige ziektevervanging).

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2023 en de Kadernota heeft de gemeenteraad verzocht om een inschatting van het inhuur budget op de lange termijn. We zien echter dat de organisatie nog bezig is om op volle sterkte te komen; er zijn op het moment van schrijven van de begroting nog 8 vacatures en een aantal collega’s die (deels) worden vervangen wegens ziekte. In 2024 wil het college het budget van 2023 nog eens halveren. Vanaf 2025 wordt € 150.000 structureel ingeboekt voor inhuurkosten. Over dit budget staat aanvullende informatie in het bijgevoegde memo over de staat van de organisatie.