Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Indicatoren

Indicatoren

Indicatoren

Definitie

Wijze van meten

Norm

2024

2025

2026

2027

In hoeverre zijn inwoners zelf in staat om hulp in het eigen netwerk te regelen om problemen in het dagelijks leven aan te pakken.

Score zelfredzaamheid. Deze score is opgebouwd uit drie sub-scores: 1. Zelf-zorgend vermogen, 2. Zelf-organiserend vermogen en 3. Weerbaarheid.

Tweejaarlijkse sociale kracht monitor

8,3 (situatie 2021)

-

> 2023

-

> 2023

In hoeverre nemen inwoners deel aan de maatschappij d.m.v. (on)betaald werk, het volgen van een opleiding of deelname aan het verenigingsleven.

Score participatie. Deze score is opgebouwd uit zes sub-scores: 1. Zelfstandig werkzaam, 2. Voltijd opleiding 18-plussers, 3. Vrijwilligerswerk, 4. Actief bij een vereniging, 5. Sociaal actief of in een re-integratieproject en 6. Geen participatie.

Tweejaarlijkse sociale kracht monitor

8,2 (situatie 2021)

-

> 2023

-

> 2023

In hoeverre voelt men zich verbonden en heeft men sociaal contact met familie, vrienden/kennissen en buurtbewoners.

Score mate van eenzaamheid. Deze score is opgebouwd uit zes sub-scores: 1. Het kunnen terugvallen op mensen, 2. Het kunnen vertrouwen op mensen, 3. Het nauw verbonden voelen met mensen, 4. Het ervaren van leegte, 5. Het missen van mensen en 6. Het in de steek gelaten voelen.

Tweejaarlijkse sociale kracht monitor8,3 (situatie 2021)

-

> 2023

-

> 2023

In hoeverre is men tevreden over de geleverde informatie, ondersteuning en zorg in het kader van de Jeugd, Wmo en Participatiewet.

Overall cliënttevredenheidsscore ten aanzien van de Coöperatie, jeugdzorg, Wmo en Participatiewet.

Cliëntervarings-

onderzoek

7 Jeugdwet (jongeren)

7.5 Jeugdwet (ouders)

7.5 Participatiewet
(alle cijfers gaan over 2019 - meetmoment 2020)[2]

> 2022

> 2023

> 2024

> 2025


[2] Voor Wmo is geen rapportcijfer uitgevraagd.