Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Grondprijsbrief 2024

Grondprijsbrief 2024

Hiernaast volgt een overzicht van de richtprijzen zoals die worden gehanteerd bij verkopen en de grondexploitaties per 2024 van de gemeente Woudenberg. De gemeente behoudt zich het recht voor om gemotiveerd af te wijken van de afgegeven richtprijzen. Bij de uitgifte van gemeentelijke gronden zal, conform de Nota Grondbeleid 2023 een onafhankelijke taxatie worden uitgevoerd door een gecertificeerde taxateur. Uitzondering hierop betreffen de categorieën van waar over een ‘vaste prijs’ wordt gesproken.

Vrije sector woningbouw

VON- prijs

Methodiek

Betaalbaar

(€240.000- Betaalbaarheidsgrens)

Taxatie

Middelduur

(Betaalbaarheidsgrens -€600.000)

Taxatie

Duur

(>€600.000)

Taxatie


Sociale huur (tot liberalisetiegrens €808,06)

EUR

Methodiek

Eengezins woning

125m² kavel

€25.000 per woning

Vaste prijs

Meergezins woning

€25.500 per woning

Vaste prijs


Sociale/Goedkope koop (tot €240.000 VON)

EUR

Methodiek

Eengezins woning

140m²

€36.400 per woning

Vaste prijs

Meergezins woning

€24.310 per woning

Vaste prijs


Bedrijventerreinen

Methodiek

Residuele grondwaardemethode

Taxatie


Kantoren

Methodiek

Residuele grondwaardemethode

Taxatie


Retail/Horeca

Methodiek

Residuele grondwaardemethode

Taxatie


Maatschappelijke voorzieningen

EUR

Methodiek

Vaste prijs per m² parceel/m²

€ 170

Taxatie


Nutsvoorzieningen

EUR

Methodiek

Vaste prijs per m² parceel

€ 200

Taxatie


Snippergroen

Oppervlak

EUR

Methodiek

Binnen bebouwde kom

Vaste prijs per m² parceel

t/m 100m²

€ 125

Vaste prijs

>100m²

Taxatie

Buiten bebouwde kom

Vaste prijs per m² parceel

t/m 100m²

€ 35

Vaste prijs of taxatie

>100m²

Taxatie


[1]Indien reeds contractuele afspraken over grondprijzen zijn overeengekomen met ontwikkelende partijen, worden die overeengekomen grondprijzen gehanteerd in de grondexploitaties.