Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Overzicht verloop boekwaarden grondexploitaties

Meerjaren Programma Grondbedrijf

Verloop boekwaarden grondexploitaties

(Bedragen in euro's)

1-1-2023

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Totaal

Spoorzone locatie A2

Inkomsten

1.363.923

1.283.078

0

0

0

0

2.647.002

Uitgaven

-2.488.405

-129.350

-36.944

0

0

0

-2.654.699

Verlies

7.697

0

0

0

0

0

7.697

Boekwaarde per 31 dec:

-1.116.784

36.944

0

0

0

0

0

Hoevelaar fase I

Inkomsten

15.833.368

1.032.341

0

0

0

0

16.865.709

Uitgaven

-12.118.285

-2.093.346

-1.196.917

-154.000

0

0

-15.562.548

Winstneming

-898.500

-250.000

-154.000

-662

0

0

-1.303.162

Boekwaarde per 31 dec:

2.816.583

1.505.578

154.662

0

0

0

0

Hoevelaar fase II

Inkomsten

1.912.500

1.758.600

8.272.530

6.769.442

0

0

18.713.072

Uitgaven

-4.352.521

-4.518.790

-4.093.834

-3.919.016

-1.697.951

0

-18.582.112

Winstneming

0

-12.500

-45.000

-60.000

-13.460

0

-130.960

Boekwaarde per 31 dec:

-2.440.021

-5.212.711

-1.079.015

1.711.411

0

0

0

Totaal boekwaarden 3 grondexploitaties

-740.222

-3.670.189

-924.353

1.711.411

0

0

0

Overige ontwikkelingen / Winstbestemmingen

Conform de BBV regelgeving wordt jaarlijks gekeken of er al een deel van de te verwachten winst genomen kan worden.

De winstneming in 2024 wordt na verwachting € 199.000 en bedraagt de winstneming uit Hoevelaar fase I € 154.000 en Hoevelaar fase II € 45.000.

De vastgestelde grex Hoevelaar fase II laat verder een winst zien van € € 60.000 in 2025 en € 13.460 in 2026.


De winsten uit de grondexploitaties worden in toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf:

Winsbestemming (bedragen in euro's)

2023

2024

2025

2026

2027

2027

Totaal winstneming

262.500

199.000

60.662

13.460

0

1.434.122

Restant naar reserve grondbedrijf

262.500

199.000

60.662

13.460

0

1.434.122