Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Verloop boekwaarden grondexploitaties

Verloop boekwaarden grondexploitaties

Per 1 januari 2023 hebben de 3 grondexploitaties een boekwaarde van € 740.882 negatief. Eind 2023 zal dit stijgen naar € 3,67 miljoen om vervolgens vanaf 2024 weer af te nemen omdat dan de opbrengsten van Hoevelaar fase II binnen gaan komen. Volgens bijgaand overzicht zal in 2026 de boekwaarde van de grondexploitaties € 0 zijn omdat dan de huidige exploitaties afgerond zijn. Overigens betekend hier een negatieve boekwaarde dat er meer geld is uitgeven dan ontvangen en een positieve boekwaarde dat er meer geld ontvangen is dan is uitgegeven (op de balans werkt dit andersom).


Te treffen voorziening

De grondexploitatie Spoorzone A2 sluit op dit moment met een negatief resultaat. Hiervoor is een voorziening getroffen.


Volgende herzieningen aanbieden aan raad

In 2023 zijn 2 herzieningen van grexen en 1 afsluiting aangeboden aan de raad en vastgesteld. In maart 2023 is de eerste grondexploitatie van Hoevelaar fase II vastgesteld.

In april 2024 zullen de volgende herzieningen plaatsvinden. Mochten er bijzondere ontwikkelingen zijn dan zal er een eerdere herziening komen van het betreffende project.