Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte

 Financieringsbehoefte (bedragen in euro's)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Boekwaarde investeringen

25.731.418

24.160.296

25.626.964

23.077.284

24.471.768

23.957.688

Boekwaarde voorraad bouwgrondexploitatie

-1.706.824

0

-154.660

-154.662

-154.662

-154.662

Totaal financieringsbehoefte

24.024.594

24.160.296

25.472.304

22.922.622

24.317.106

23.803.026

Langlopende geldlening o/g

8.826.156

6.200.000

3.850.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Eigen en vreemd vermogen (reserves en voorzieningen)

19.902.556

19.212.290

20.705.176

21.313.412

21.804.469

22.337.552

Totaal financieringsmiddelen

28.728.712

25.412.290

24.555.176

22.813.412

22.804.469

22.837.552

Financieringsbehoefte

-4.704.118

-1.251.994

917.127

109.210

1.512.637

965.474