Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Waarborgen en garanties

Waarborgen en garanties

De gemeentegarantie voor particulieren is al geruime tijd vervangen door de Nationale Hypotheek Garantie. De naweeën van de gemeentegarantie blijven echter nog lange tijd zichtbaar bij de garantstellingen.

Organisatie (bedragen in euro's)

Aard/Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Rest. bedrag 2022

Rest. bedrag 2023

Rest. bedrag 2024

Rest. bedrag 2025

Rest. bedrag 2026

Rest. bedrag 2027

Particulieren

Diverse hypotheekverstrekkers

Gemeentegarantie

278.591

278.591

278.591

278.591

278.591

278.591

Woningbouwvereniging

Achtervang leningen o/g

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal waarborgen en garanties

278.591

278.591

278.591

278.591

278.591

278.591