Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Leningenportefeuille

Leningenportefeuille

In 2024 wordt er voor € 2,35 miljoen afgelost. Voor het restant ramen we een vervangende lening van € 2 miljoen. Of deze lening ook nodig zal zijn wordt in april 2024 duidelijk.


De ontwikkeling van de huidige leningenportefeuille ziet er als volgt uit:

Ontwikkeling leningenportefeuille

(bedragen in euro's)

Saldo 01-01-2024

Nieuwe lening

Aflossing vervroegd

Aflossing

Rente

Saldo 31-12-2024

Bank Nederlandse Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten

500.000

500.000

-275


Bank Nederlandse Gemeenten

1.200.000

600.000

-4.200

600.000

Bank Nederlandse Gemeenten

2.500.000

1.250.000

-10.500

1.250.000

Bank Nederlandse Gemeenten


2.000.000


52.500

2.000.000

Totaal langlopende geldleningen

4.200.000

2.000.000

0

2.350.000

37.525

3.850.000