Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Dienstverlening

Dienstverlening - Wat is onze visie voor de komende jaren?

Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren de gemeente Woudenberg als dienstverlener en partner.

M. Jansen en H.J. Molenaar

Dienstverlening - Wat zijn onze maatschappelijke effecten de komende jaren?

  • Ondersteunen van bewonersinitiatieven die minimaal kostenneutraal zijn.
  • Meedenken, participeren en faciliteren van de inwoners, ondernemers en organisaties, passend bij de mogelijkheden.
  • Digitale dienstverlening waar mogelijk en persoonlijke dienstverlening waar nodig.
  • Zorgvuldig beheer en gebruik van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties.
  • Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

M. Jansen en H.J. Molenaar