Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Veiligheid

Veiligheid - Wat is onze visie voor de komende jaren?

Woudenberg is een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn en omzien naar elkaar. Overlast, ondermijnende criminaliteit en cybercrime zijn een uitzondering en worden integraal opgepakt.

M. Jansen

Veiligheid - Wat zijn onze maatschappelijke effecten de komende jaren?

  • Gezamenlijk aanpakken cybercrime
  • Bestrijding ondermijnende criminaliteit
  • Verbindingen tussen zorg en veiligheid
  • Verhogen meldingsbereidheid
  • Adequaat reageren op maatschappelijke onrust

M. Jansen