Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Leefomgeving

Leefomgeving - Wat is onze visie voor de komende jaren?

Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een veilige leefomgeving. Een ruimte waar een ieder vrij in kan bewegen, die ook beleefd en gevoeld wordt als gemeenschappelijk, als openbaar, als van ons allen.

M. van de Graaf en D.J. Boeve – de Kruif

Leefomgeving - Wat zijn onze maatschappelijke effecten de komende jaren?

  • Een veilige openbare ruimte.
  • Borgen verkeersveiligheid.
  • Geen toename van wateroverlast door klimaatontwikkelingen.

M. van de Graaf en D.J. Boeve - de Kruif