Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Samenleving

Samenleving - Wat is onze visie voor de komende jaren?

Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg.

M. van de Graaf en D.J. Boeve – de Kruif

Samenleving - Wat zijn onze maatschappelijke effecten de komende jaren?

  • Gezondere leefstijl van de inwoners.
  • Meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners.
  • Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen.
  • Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en adequate zorgverlening.

M. van de Graaf en D.J. Boeve – de Kruif