Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Wat gaat het kosten/opleveren

Wat gaat het kosten/opleveren?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het de algemene dekkingsmiddelen verbonden zijn:

Algemene Dekkingsmiddelen

2024

2025

2026

2027

Lasten

-45.526

-57.526

-47.376

-29.876

Baten

26.827.279

26.804.209

24.909.334

24.834.876

Resultaat voor bestemming

26.781.753

26.746.683

24.861.958

24.805.000

Meerjarenresultaat in begroting 2023

24.315.061

24.766.153

23.268.213

23.268.213

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2023

2.466.692

1.980.530

1.593.745

1.536.787