Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken raken de fysieke leefomgeving. Dit is de ruimte waar we met z’n allen gebruik van maken en ook benut kan worden om bij te dragen aan de oplossing(en) rondom deze vraagstukken.

Voorbeelden van trends en ontwikkelingen hierin zijn:

  •     Energietransitie;
  •     circulaire economie;
  •     klimaatverandering;
  •     omgevingswet;
  •     inclusieve samenleving;
  •     veranderingen op het gebied van afval en grondstoffen;
  •     beleefbare natuur en een groene leefomgeving.