Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Indicatoren

Indicatoren


Indicatoren

Definitie

Wijze van meten

Norm

2024

2025

2026

2027

Spanning op de woningmarkt

Kijkend naar de woningbehoefte zien wij dat er vraag is naar 90 – 110 woningen per jaar.

De twee jaarlijkse behoefte meting.

90 – 110 woningen per jaar.

90-110

90-110


90-110

90-110

Aantal verleende omgevings-vergunningen voor bouwen

Per jaar verleende omgevingsvergunningen voor bouwen.

Per jaar verleende omgevingsvergunningen voor bouwen. Uit CLO.

2018: 140

Vanaf 2024 Omgevingswet niet 1 op 1 vergelijkbaar.

140

70

70

70

Lokale werkgelegenheid


Ontwikkeling arbeidsplaatsen

Jaarlijks beschikbaar in Economische monitor Regio Amersfoort.

2019: 5.463

5.400

5.400

5.400

5.400

Particuliere plan initiatieven

Aantal per jaar vastgestelde bestemmingsplannen / wijzigingsplannen naar aanleiding van particuliere initiatieven. Of hieraan gelijk te stellen omgevingsplannen.

Tussen 1-1 en 31-12 vaststellingsbesluiten tevens rapportage aan provincie.

Norm

2018: 6

Vanaf 2024 Omgevingswet niet 1 op 1 vergelijkbaar

6

6

6

6