Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Financiën

Financiën

Voor de dekking van de kosten van groot onderhoud en renovaties zijn een aantal reserves gevormd. Afhankelijk van de geplande groot onderhoudswerkzaamheden wordt jaarlijks een bedrag vanuit de reserve gebruikt om de kosten van het groot onderhoud te dekken. De kosten van klein onderhoud komen ten laste van de reguliere exploitatie.

Op het gebied van riolering is een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt gevoed door de ontvangen rioolheffingen.

Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen binnen de exploitatie:

De ontwikkelingen binnen de reserves en voorzieningen er als volgt uit:

Bedragen in euro's
Bedragen in euro's

In de onderliggende pagina's gaan we nader in op de financiële ontwikkelingen binnen de reserves en voorzieningen. (zie menu rechterzijde)