Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Vitens

Vitens

NAAM

Vitens

Vestigingsplaats

Zwolle

DOEL

Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland.

Programma.

6. Algemene dekkingsmiddelen

Dividend begroot

€ 0

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Woudenberg heeft geen rechtsreeks bestuurlijk belang in Vitens, behalve het stemrecht als aandeelhouder.

Deelnemende partijen

Naast Woudenberg een 91 tal gemeenten en de provincies Utrecht, Overijssel, Friesland, Gelderland en Flevoland.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het verantwoord omgaan met natuur en milieu.

Risico voor gemeente

Risico op lagere of geen dividend uitkering.

Relevante gegevens

Woudenberg bezit 9.683 aandelen met een balanswaarde van € 131.873 (nominaal).

Eigen vermogen periode

Eind boekjaar 2021

Eind boekjaar 2022

Eigen vermogen bedrag

€ 600,3 miljoen

€ 649,5 miljoen


Vreemd vermogen periode

Begin boekjaar 2022

Eind boekjaar 2022

Vreemd vermogen bedrag

€ 1.128 miljoen(rentedragende schulden)

€ 1.144 miljoen (rentedragende schulden


Financieel resultaat periode

Boekjaar 2021 (werkelijk)

Boekjaar 2022 (werkelijk)

Financieel resultaat bedrag

€ 19,4 miljoen

€ 8,2 miljoen


Solvabiliteit periode

Eind boekjaar 2021

Eind boekjaar 2022

Solvabiliteit percentage

30%

31%